Aanleveren

DeMooiBernhezeKrant

DeMooiBernhezeKrant Huis aan Huis blad.
Oplage 13.100

Aanleverspecificaties DeMooiBernhezeKrant

Aanleveren van advertenties en redactionele stukken.

Tekst: Word of als email
Foto: JPEG  200 DPI
Logo: EPS of PDF
Illustratie: JPEG 200 DPI, EPS of PDF
Scan: JPEG 200 DPI

 Klik hier voor de afmetingen en tarieven 

 Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. Anders kunnen ze niet geplaatst worden.

DeMooiBernhezeKrant behoudt zich het recht voor om berichten te weigeren.
Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoeding. 

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten te worden aangeleverd.
Eventuele verplichte naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden vermeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening van de aanbieder.