Buurtkracht centraal in Energiecafé BECO in Vorstenbosch

21 juli 2014 (week 30 2014)

VORSTENBOSCH - De Bernhezer Energiecoöperatie BECO houdt op donderdag 19 juni weer een E-café, dit keer in de Stuik in Vorstenbosch. Centraal staat Buurkracht, het concept waarbij buurtgenoten samen aan de slag gaan met energiebesparing.

In oktober vorig jaar is Buurkracht gestart in Bernheze. In Loosbroek heeft een enthousiaste kerngroep van bewoners, onder leiding van Beco-vrijwilliger John van Krieken, een informatieavond georganiseerd voor de inwoners van Loosbroek om Buurkracht onder de aandacht te brengen. Daar is door veel bewoners positief op gereageerd en inmiddels zijn er verschillende trajecten opgestart om te komen tot gezamenlijke energiebesparing.
Buurkracht is ontwikkeld door netwerkbeheerder Enexis, de club die het gas en de elektriciteit thuis aflevert. Enexis is een soort overheidsbedrijf dat vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid initiatieven ontplooit om burgers er toe aan te zetten om samen aan energiebesparing te gaan doen. In Bernheze werkt Enexis samen met de BECO aan Buurkracht.

Tijdens het E-café wordt Buurkracht nader toegelicht en wordt ingegaan op de positieve resultaten die tot dusver in Loosbroek zijn geboekt. In het E-café zal ook worden ingegaan op de voor- en nadelen van de zogenaamde slimme meter, die de komende jaren in heel Bernheze de bestaande meter zal vervangen. Er doen verhalen de ronde dat de slimme meter helemaal niet zo gunstig is voor bewoners, de hoogste tijd om misverstanden hieromtrent uit de wereld te helpen.
Het Energiecafé in Vorstenbosch op 19 juni begint om 20.00 uur.