SOB/SIOB blij met KVO-B certificering

22 december 2014 (week 52 2014)

Bernheze – Toen Wim van der Heijden het voorzitterschap van Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB/SIOB) in 2013 overnam van Jack van der Dussen, werd overeengekomen dat de certificering van de industrieterreinen Kleinwijk en ’t Retsel nog door Van der Dussen zou worden uitgevoerd. En zo geschiedde.

Ton Linders is als eerste voorzitter van de SOB, samen met de gemeente gestart met de renovatie van de industrieterreinen in Bernheze. Zorgen voor veiligheid en een veiligheidscertificering was een logische volgende stap richting toekomst voor de bedrijventerreinen. Jack van der Dussen volgde Ton Linders op als voorzitter en het traject voor een KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) volgde. Eind 2010 werden Cereslaan-West en de Beemd als eerste gecertificeerd. Afgelopen jaar volgde Kleinwijk in Nistelrode en dit najaar, met de certificering van ’t Retsel in Heeswijk-Dinther, voldoen alle terreinen in Bernheze aan het KVO-B.

Samen sterk
De KVO-B certificering vereist een goede samenwerking van alle betrokken partijen en brengt kosten met zich mee. Gemeente, politie, brandweer, ondernemers en SIOB hebben de krachten gebundeld in drie werkgroepen, waarbij MKB Nederland professionele ondersteuning geeft. Deze samenwerking heeft tot certificering geleid. De financiële steun van het Rabobank Maatschappelijk Stimuleringsfonds bewees dat de bank haar missie: De leef- en werkomgeving van haar klanten sterker maken en medeverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van haar klanten, serieus neemt. De kosten van KIWA-certificering, de nieuwe borden bij de toegangswegen en het projectmanagement, heeft de Rabobank voor haar rekening genomen. Een bijzonder welkome aanvulling op het totale budget. Niet alleen voor dit traject, maar ook zaken zoals Triple-P, BECO en het Ondernemerslokaal mogen rekenen op de steun van de Rabobank of zijn door haar geïnitieerd.

Beoogde doel
Certificering is het begin. Behoud van het certificaat is de volgende stap in dit project. De werkgroepen hebben een omvangrijk draaiboek van activiteiten die uitgevoerd moeten worden, zoals het maken van schouwrondes per terrein en het continu rapporteren en evalueren van onveilige situaties en incidenten. Met ingang van 2015 is eenmaal per drie jaar her-certificering vereist. Er is en wordt veel werk verricht voor de KVO-B certificering, maar het beoogde doel is bereikt. De bedrijventerreinen zijn veiliger, hebben een beter aanzien, krijgen korting op verzekeringen en – heel belangrijk – de samenwerking en saamhorigheid zijn gegroeid.‘Gemeente, politie, brandweer, ondernemers en SIOB hebben de krachten gebundeld’