Column Beco: Winst maken op basisvoorzieningen? Slechte zaak!

23 maart 2015 (week 13 2015)

Harry v.d. Pas uit Heeswijk-Dinther heeft een kritische blik op energiewinning. “Ik vind het niet goed om op basisvoorzieningen, zoals gas en elektriciteit, winst te maken! In de huidige verstoorde energiemarkt proberen bedrijven met kortingen klanten af te vangen. Maar die kortingen en de organisatiekosten betaal je er uiteindelijk toch bij. Immers winst maken is het oogmerk van leveranciers. Bij een coöperatie zoals BECO, werkt dat niet zo. Daar komt de opbrengst ten goede aan de leden en dié bepalen gezamenlijk waar ingekocht wordt. Mede daarom ben ik overgestapt op de energielevering van BECO.”

Energiebesparing
“Ik vind het prettig dat door het lokale karakter van BECO, ik er mensen ken en hen ook kan aanpreken. BECO is herkenbaar én dichtbij. Wat mij ook erg aanspreekt is dat zij mensen informeren hoe je relatief eenvoudig zelf aan de slag kunt met energiebesparing en ook hoe je locaal energie op kunt wekken met bijvoorbeeld zonnecollectoren en windenergie. Dat is belangrijk, omdat de voorraad fossiele brandstoffen beperkt is!”