D66: René Pruijssers

7 december 2015 (week 50 2015)

Loosbroekenaar René Pruijssers is directeur van Fudura, een dochter van netwerkbedrijf Enexis. ‘Als Fudura geloven wij in een toekomst waarin we efficiënt en eerlijk met energie omgaan. Samen met klanten en overheid realiseren wij rendabele oplossingen die eerlijke energie vanzelfsprekend maken.

Wat is de oplossing?
‘Natuurlijk zijn we een bedrijf dat geld verdient, maar we zetten ons ook belangeloos in voor energiebesparingstrajecten. Lokaal dragen we ons steentje bij aan BECO en Buurkracht. Wij zijn actief in trajecten als Nul-op-de-meter-woningen, elektrisch rijden en ontwikkelen lespakketten over energiebesparing op scholen. We werken hierbij actief samen met de provincie Brabant en adviseren bijvoorbeeld de D66 fractie in de 2e kamer.’

Duurzame energie?
‘Fossiele brandstoffen zijn eindig, worden steeds kostbaarder en zijn vervuilend. Duurzame energie is onuitputtelijk, wordt steeds goedkoper en is schoon. De duurzame energiemeter blijft in Nederland echter steken op een 4%. Dat móet beter. D66 wil dat in 2020 het aandeel naar 20% is gestegen. Dat betekent kiezen voor het stimuleren van innovatieve technieken die grootschalig de energieproductie verduurzamen. Maar ook scherpe eisen stellen aan de industrie, zodat ook grootverbruikers vergroenen.’

Wat kan Bernheze doen?
‘Lokaal dient de gemeente proactief locaties voor duurzame energieopwekking te identificeren, en zich sterk te maken voor een snelle (of zelfs proactieve) vergunningverlening. Draagvlak onder burgers is cruciaal. Daarom moet de gemeente aansturen op omarming van initiatieven door burgers. Door proactieve communicatie, maar ook door bijv. leges van vergunning te koppelen aan zichtbare investeringen en burgerparticipatie in de investering in energieopwekking te ondersteunen.’