BECO presenteert Marjan Minnesma en burgemeester Moorman

28 maart 2016 (week 13 2016)

Donderdag 7 april om 20.00 uur Cultureel Centrum Nesterlé in Nistelrode.

Er is nog veel te winnen op het vlak van duurzaamheid, minder energie en het gebruik van groene, duurzame energie. Er moet zeker nog een tandje bijgezet worden. Volgens BECO, de Bernhezer Energie Coöperatie kan dat ook. Met goede voorbeelden en nieuwe initiatieven, die in nauwe samenwerking opgezet worden, kunnen er stappen gemaakt worden. Want Nederland loopt achter. Zoveel is wel zeker. Daarom zijn de afspraken die in Parijs werden gemaakt in december tijdens de klimaattop heel erg belangrijk. Marjan Minnesma was erbij, liep er naartoe met tal van andere vooraanstaande Nederlanders. Zij komt erover vertellen en gaat in gesprek met Marieke Moorman.

"In Bernheze moeten we het doen. Afspraken zijn mooi, maar resultaat bereiken is belangrijker" zegt Peer Verkuijlen, voorzitter van BECO. Marjan Minnesma is een landelijke bekendheid in de wereld van duurzaamheid en energie. Zij liep in de maand november de zogeheten 'Climate Miles' naar Parijs en was in die maand dagelijks te zien op televisie. Marjan is directeur van Urgenda, een landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Daarnaast is Marjan voorzitter van de Duurzame Energie Unie, waar BECO mee samenwerkt om duurzame energie te leveren. Zij zal een inleiding geven over wat je allemaal kunt doen op lokaal niveau, met lokale organisaties en goede samenwerking tussen initiatieven als BECO, samen met de gemeente, bedrijven en inwoners. Dat is in haar ogen van groot belang vanuit het oogpunt van bewustwording en draagvlak.

Burgemeester Marieke Moorman
De gemeente Bernheze heeft ook ambities om als gemeente hard te werken aan een duurzame gemeente, die over een aantal jaren energieneutraal is. Dus minder energie gebruiken en dat wat nodig is, zelf opwekken. Mocht dat niet geheel lukken, dan zal alleen nog 100% duurzaam opgewekte groene energie gebruikt worden. Burgemeester Moorman zal mee in gesprek gaan over wat de gemeente allemaal al doet en wat de komende tijd gaat gebeuren om de doelstellingen te bereiken.

Voor iedereen
Na de inleiding zal een forum in gesprek gaan met de bezoekers. De bijeenkomst is voor eenieder interessant; ondernemers, maatschappelijke organisaties, (sport-) verenigingen en inwoners.
Iedereen is zeer welkom op deze avond; koffie vanaf 19.30 uur en start programma om 20.00 uur in het Cultureel Centrum Nesterlé in Nistelrode.