CDA: Uitdaging ‘Stap uit je comfortzone’

11 april 2016 (week 15 2016)

We staan er niet iedere dag bij stil, maar het gaat niet goed met onze aarde. Van onze aarde, het huis van ons allemaal, is er maar een. Door industriële productie en ons consumentengedrag stijgt de temperatuur van de atmosfeer. We weten dat daardoor meer ijs smelt, waardoor de zeespiegel stijgt en onze leefomgeving bedreigd wordt.

Het kan als je het wilt!
Dr. Marjan Minnesma van Urgenda was afgelopen donderdag in Nistelrode, op uitnodiging van de Bernhezer energiecoöperatie BECO. In haar presentatie liet Marjan zien dat het de hoogste tijd is om in actie te komen. In haar toelichting op de Duurzaamheidsagenda gaf zij voorbeelden over wonen zonder energierekening, schoner vervoer met minder energiegebruik en anders eten. Ook door produceren via bio-based processen met circulair grondstoffengebruik en anders energie opwekken, veel zon en wind, kan de doelstelling van energieneutraal sneller worden bereikt.

Comfortzone
Afgelopen zaterdag - tijdens de CDA Schaepmandag 2016 in Tubbergen, met als thema ‘Stap uit je comfort zone’ - refereerde toekomstig bisschop van ‘s-Hertogenbosch, Mgr. de Korte, aan de uitspraken van paus Franciscus over het katholiek sociaal denken. In de encycliek ‘Laudato si’ spreekt deze over zijn zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis. Als geestelijk en moreel leider, roept de paus politici en bestuurders op, verantwoordelijkheid te nemen voor een ecologische omkering.

Bernheze wil in 2030 energieneutraal zijn. Het kan als je het wilt. Het gaat erom welke stap we nu als eerste gaan zetten.

Esther van den Bogaart
Raadslid CDA Bernheze