Column Beco : Jonge agrarische ondernemers gaan voor groene duurzame energie

19 maart 2018 (week 12 2018)

Noortje Krol en partner Nico Miedema zijn twee jonge ondernemers die samen met de ouders van Noortje, vader Gerard en moeder Sjan een maatschap vormen. Samen runnen ze een grote moderne rundveehouderij aan de Liniedijk in Heeswijk-Dinther. Een familiebedrijf met 250 koeien en kalveren. Op het gebied van duurzame energie hebben ze grote plannen waar ze ook inwoners van Heeswijk-Dinther in willen betrekken en mee willen laten profiteren. Samen met BECO, de Bernhezer Energie Coöperatie gaat er duurzame energie, 100% groene stroom, geproduceerd worden. 

Sinds drie maanden zijn Noortje (32) en Nico (34) de trotse ouders van een mooie dochter Roos. “Die willen we in een wereld kunnen zien opgroeien waarin we niet zelf al alles hebben opgemaakt en vervuild. We moeten bewust met alle schaarse bronnen omgaan”, zeggen de jonge ouders. Ook bij Noortje en Nico gaat het vaak over energie. “We willen energieneutraal worden. Een eerste stap is minder energie gebruiken, onder anderen door warmteterugwinning tijdens het melken en voorkoeling van de melk. Maar het blijft ook gewoon opletten en bewust omgaan met energiegebruik. Bij die verduurzaming past ook bewustwording omtrent dierengezondheid, terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en zuinig watergebruik.” 

Energieproject
Om energieneutraal te worden gaat er stevig geïnvesteerd worden in het opwekken van eigen groene stroom. Meer dan 600 zonnepanelen zullen dit jaar op de daken van de stallen gelegd worden. “De groene stroom die daarmee wordt geproduceerd hebben we zelf niet allemaal nodig”, zegt Nico. “Die komt beschikbaar voor inwoners van Heeswijk-Dinther”, vult Noortje aan. “Er is dus ruimte voor inwoners in de omgeving om ook panelen te leggen op ons dak. En dat levert niet alleen groene stroom op maar ook geld voor de deelnemers. Dit is mooi voor degenen die zelf geen panelen willen of kunnen leggen.” 

Doe mee en kom 27 maart om 19.30 uur naar CC De Wis in Loosbroek
Dat is de oproep van Noortje en Nico. “we vinden het ontzettend mooi als we de ruimte op ons dak die we toch hebben, ter beschikking kunnen stellen voor duurzame energie. Dat kan door met BECO samen te werken en met mensen uit onze omgeving die deze groene energie ook lokaal afnemen, geweldig toch?”

Foto: Familie Krol
Fotograaf Jan Gabriels