‘Ik word aangemoedigd als ik de wereldwijde CO2-uitstoot zie’

16 juli 2018 (week 29 2018)

HEESWIJK-DINTHER - Onderhandelingen over klimaatdoelstellingen verlopen vaak stroperig, maar op praktisch vlak kunnen hobbels soms snel genomen worden. Binnen twee maanden tijd waren de zonnepanelen op het dak van veehouderij De Waaistap in Heeswijk-Dinther uitverkocht. Met dit initiatief maken de Bernhezer Energie Coöperatie (BECO) en de eigenaren van De Waaistap, Noortje Krol en Nico Miedema, het voor burgers mogelijk zonne-energie op te wekken op het dak van de veehouderij. Belangstellenden konden afgelopen zaterdag kennismaken op de open dag.

Kom bij Miedema niet aanzetten met de vraag of hij niet ontmoedigd wordt door de wereldwijde CO2-uitstoot. “Als ik dat zie, word ik juist aangemoedigd om energie duurzaam op te wekken. Wij hebben een groot dak. Met die ongebruikte ruimte móest iets gebeuren.” Alle elektriciteit op de veehouderij wordt geleverd door zonnepanelen. Tweederde van de panelen is in handen van De Waaistap, eenderde is in eigendom van meer dan twintig gezinnen. Het gezelschap heeft zich deze warme zomermiddag verzameld in een overdekte hal, waar kinderen in de schaduw spelen tussen de hooibalen en zich vermaken op een springkussen. Peer Verkuijlen, voorzitter van BECO, kijkt eens goed om zich heen en zegt: “Er wordt ook gewerkt vandaag”, doelend op de zonnepanelen op het dak waarmee een stap richting vele hectare zonnepanelen, het ideaal van BECO, in Bernheze is gezet. 

Energiebesparing
Dat de eigenaren van De Waaistap zelf het initiatief hebben genomen het dak beschikbaar te stellen voor burgers, valt in goede aarde bij de burgemeester van Bernheze, Marieke Moorman. “We zijn als gemeente bezig met duurzaamheid, maar kunnen dit niet alleen. In 2030 willen we energieneutraal zijn. We hebben geluk met zoveel agrarische bedrijven in de omgeving: er is veel oppervlakte beschikbaar voor zonnepanelen. Zeker voor mensen met een dak in de schaduw is dit interessant.” Maar met zonnepanelen alleen maak je Bernheze nog niet duurzaam, erkent ze. “Energiebesparing is belangrijk. Ook mestvergisting en mogelijk windmolens in de toekomst helpen.” Dat overstappen op duurzame energie niet altijd makkelijk is, ondervindt bezoeker Van Campen. “Ik heb nagedacht over zonnepanelen, maar de elektriciteitskabel kan dit niet aan. De kosten voor een nieuwe kabel zijn hoog.” Geef niet te snel op, reageert Verkuijlen: “Een andere kabel kan nodig zijn. Maar het totaalplaatje is belangrijk. Wij helpen daarbij. Als je energiebesparing en belastingvoordeel meeneemt, helpt dat. Oude koelkasten, verlichting, isolatie en vloerverwarming: er valt veel te besparen.”

Tekst: Teun Ceelen
Foto's: Marcel van der Steen