SP: Nadenken over duurzame energie in Bernheze

3 september 2018 (week 36 2018)

De oude vertrouwde energie raakt op. Eens is er geen aardgas, steenkool en aardolie meer. En deze energiebronnen vervuilen het milieu en dragen bij aan klimaatverandering. Kortom, we moeten van het gas af! Maar wat dan? Op zoek naar schone en duurzame energiebronnen. Zon en wind zijn gratis. Met zonnepanelen en windmolens kunnen we er elektrische energie van maken. In Bernheze moeten we daar serieus werk van maken. 

Zonnepanelen en windmolens
Zaterdag 1 september lazen we onderstaand bericht in het Brabants Dagblad. Citaat: “De polder tussen Lith, Rosmalen en Geffen heeft de potentie om het grootste windmolenpark op land te herbergen. Er kunnen tot 80 grote windturbines worden geplaatst op voldoende afstand van de kernen. Een projectgroep wil groen licht van de Osse en Bossche gemeenteraad om de plannen verder uit te werken”. (bron BD 1-9-2018) In Bernheze hebben we het BECO collectief, dat zich nadrukkelijk inspant op gebied van duurzame energie. Het bestuursakkoord 'samen verder 2018-2022' geeft aan dat er stappen gezet moeten worden richting een CO2 neutrale gemeente. De eerste belangrijke stap zette Bernheze deze bestuursperiode al met het energiepark Heesch-west. Groene stroom voor 1.700 gezinnen! Het is nu tijd om met elkaar verder te kijken naar de mogelijkheden. Daar waar het kan zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. Mogelijkheid bieden om bij sloop van oude stallen zonnepanalen op te stellen op het vrijgekomen bouwvlak. Een mooie oudedagsvoorziening voor de gestopte ondernemer. En milieuwinst! 

Cor van Erp,
SP Ruimtelijke Zaken.