Samen

15 oktober 2018 (week 42 2018)

'Kijk in de in de spiegel van jouw toekomst', en de 'Energieweverij'. Zomaar twee voorbeelden uit de afgelopen week waarbij de gemeente samen met burgers aan de slag gaat met actuele onderwerpen.

De ene een bijeenkomst van de gemeente Bernheze en de ZLTO gezamenlijk om samen met agrarische ondernemers te kijken naar de invloed van de huidige ontwikkelingen op de toekomst van hun bedrijf,  de andere een initiatief van de gemeente samen met de BECO om te komen tot een duurzame energievoorziening in Bernheze.

Zomaar twee mooie voorbeelden van participatie. Twee voorbeelden die dit ‘containerbegrip’ gelijk ook wat meer handen en voeten geven. Want participatie betekent actieve deelname. Dus niet passief achteroverleunen, maar actief samen de handen uit de mouwen steken. Iets wat je haast zou vergeten nu participatie haast een soort politiek modewoord lijkt te zijn geworden waardoor de eigenlijke betekenis een beetje uit het zicht verdwijnt.

Deze twee bijeenkomsten geven in elke geval een hele goede invulling aan het begrip participatie: de gemeente die samen met burgers de handschoen oppakt, en samen met burgers bekijkt hoe maatschappelijke thema’s opgepakt kunnen worden.

Wat het CDA Bernheze betreft, is dit een aanpak die we nog veel vaker willen gaan toepassen. Want samen kunnen we immers veel meer bereiken voor ons mooie Bernheze. 

Samen leven, samen wonen, samen werken. 

Ezra Leeger,
Raadslid CDA Bernheze.