Asbest eraf – zonnepanelen erop

11 maart 2019 (week 11 2019)

Gemeente Bernheze wil één totale oplossing bieden 

Bernheze - Uiterlijk in 2024 moet alle asbest van de daken verwijderd zijn. Daarnaast moeten sowieso veel stallen gesloopt worden omdat agrariërs zijn gestopt of gaan stoppen. Tegelijkertijd is er de ambitie om van Bernheze een duurzame gemeente te maken. Als eerste in Brabant gaat Bernheze nu een traject opstarten waarin deze drie doelen worden gecombineerd. Juist die combinatie biedt kansen voor heel Bernheze. 

Ontzorgen
Wethouder Rien Wijdeven: “Vanaf 2025 moeten we gaan handhaven en dus boetes uitdelen als we asbest zien. Dat willen we niet. We verwachten een stuwmeer van aanvragen voor asbestverwijdering als de deadline in zicht komt, waardoor de prijzen stijgen. Bovendien zien we nu kansen om te verduurzamen. Door zaken te combineren en gezamenlijk aan te pakken wordt het goedkoper. In Brabant is Bernheze een van de proefgemeenten om hiermee aan de slag te gaan. Wij proberen te faciliteren, ontzorgen en begeleiden.” 

Platform/partners
Een platform waarin de Bernhezer Buitenwacht, de dorpsraden, ondernemersverenigingen, de ZLTO, BECO en de gemeente deelnemen gaat na welke problemen worden gesignaleerd en denkt na over oplossingen.

Jan Jacobs, voorzitter van de Bernhezer Buitenwacht: “Mensen komen veel hindernissen tegen: de sloopvergunning, wel of niet gecertificeerde bedrijven, niet-transparante prijzen, problemen met verzekeraars en financiering. Wij willen helpen door al vast een route uit te stippelen en per geval mee te denken.”

Informatiebijeenkomsten 
Jan Jacobs: “We beginnen met informatiebijeenkomsten: binnenkort één voor agrariërs en ondernemers en later per kern voor andere inwoners. De media maken mensen bang door te wijzen op wat niet mogelijk is. Als platform willen we, eerst samen met agrariërs en ondernemers en daarna ook met andere inwoners, op zoek naar wat er juist wèl kan.”

Het traject gaat in heel Bernheze lopen, niet alleen het buitengebied. Overal moet asbest worden aangepakt, ook in het binnengebied op schuurtjes en andere gebouwtjes. Daar is voordeel te halen met een buurtgerichte aanpak. 

Agrariërs
Voor agrarische ondernemers is de aanpak het meest urgent. Een groot aantal stallen is inmiddels al niet meer functioneel - soms al in gevaarlijke, vervallen staat - en moet sowieso worden aangepakt. Voor agrariërs die nu willen stoppen kan het vervangen van stallen door zonnevelden een nieuw verdienmodel opleveren door de netbeheerder en omwonenden daarbij te betrekken. Agrariërs die wel door willen gaan kunnen hun investering in het vervangen van de daken terugverdienen met zonnepanelen. Alle agrariërs ontvangen binnenkort een uitnodiging van de gemeente voor de informatiebijeenkomst (op datum).    

Rien Wijdeven: ”De gemeente is bezig met het inventariseren van asbest. Voor wie het al weet hebben wij in ieder geval een vangnet voor hoe je er vanaf komt.” Tot slot: “Wij gaan voor het voordeel van de voorhoede.” 

Tekst: Henriëtte Maas    
Foto’s: Marcel van der Steen
Illustratie: Sarah ....