Column Asbest eraf! – Zonnepanelen erop?

15 april 2019 (week 16 2019)

Samenwerking ondernemers en burgers,

Vandaag, 17 april, komen ondernemers en agrariërs van Bernheze om 19.30 uur bijeen in CC de Pas in Heesch. De gemeente, provincie, coöperatie Asbestschakel en de Bernhezer Energie Coöperatie (BECO) praten hen bij over de mogelijkheden om asbest van hun daken te laten halen en op het nieuwe dak zonnepanelen te laten plaatsen. Later in het jaar worden ook de burgers van de dorpen in Bernheze hiervoor benaderd. Bernheze is de eerste gemeente in Brabant die hiermee aan de slag gaat. 

Combinatie asbest eraf en zonnepanelen erop
Het gevaar van asbest is al jaren algemeen bekend en de noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe, schone energiebronnen inmiddels ook. De gemeente, de provincie en een lokale werkgroep bestaande uit de Bernhezer Buitenwacht, de dorpsraden, BECO, de ZLTO en de Ondernemersverenigingen willen deze zaken combineren en roepen ondernemers en agrariërs op zoveel mogelijk zonne-energie te realiseren op hun nieuwe daken. Daarmee kan Bernheze een aardige stap zetten in het energie-neutraal worden van de gemeente. Later krijgen ook de burgers de kans om hieraan mee te doen. 

Samenwerking tussen ondernemers en burgers
Ondernemers kunnen een groot deel van de schone energie zelf gebruiken voor hun bedrijf. Ondernemers die meer energie kunnen opwekken dan ze zelf nodig hebben willen we vragen om (een deel van) hun dak beschikbaar te stellen aan burgers van Bernheze, die zelf niet de mogelijkheid hebben om via hun eigen dak energie op te wekken. Deze burgers krijgen dan de kans om van die ondernemer een deel van het dak te huren om daarop zonnepanelen te plaatsen zo dus eigen zonne-energie te kunnen opwekken. Op die manier kunnen nog meer burgers van Bernheze meedoen met de energietransitie van Bernheze. 

Bernhezer Energie Coöperatie (BECO)
BECO organiseert de samenwerking tussen de ondernemers en de burgers. Dat noemen ze een Postcoderoosproject. Hierin kunnen ondernemers en burgers, die dezelfde postcode hebben, samenwerken. In Heeswijk-Dinther hebben ze dat al succesvol gerealiseerd. Burgers die nu belangstelling hebben voor deze aanpak kunnen zich dus melden bij en in gesprek gaan met BECO. Mail daarvoor naar info@bernhezerenergie.nl of bel met 06-33134848 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.