Ledenvergadering met ‘Bernheze en duurzaamheid’ thema-avond

23 september 2019 (week 39 2019)

BERNHEZE - BECO hield dinsdag 17 september een algemene ledenvergadering (ALV) en thema-avond. Wat later in het jaar dan gebruikelijk, vanwege het eerste postcoderoos project, dat nu precies één jaar draait!

Het financieel verslag 2018 werd door de ALV goedgekeurd en het bestuur verkreeg décharge voor het gevoerde beleid. Daarna is met instemming van de vergadering het bestuur uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden. De Bernhezer Energie Coöperatie (BECO) heeft momenteel ruim 320 leden en 156 klanten en is aangesloten bij 'om|nieuwe energie', die voor ons en ruim 40 andere coöperaties optreedt als energieleverancier.

Voorzitter Peer Verkuijlen vertelt dat BECO streeft naar een energieneutraal Bernheze met verlaagd energieverbruik en collectieve inkoop van 'eigen' opgewekte energie. Vervolgens werd door wethouder Rien van de Wijdeven uiteengezet wat de gemeente Bernheze op gebied van verduurzaming heeft gedaan en wat er gepland is. Hierna werd het thema van de avond aangesneden door de woordvoerders van de fracties in de gemeenteraad te laten verwoorden hoe zij kijken naar de verduurzaming binnen Bernheze. 

Volgens sommige raadsleden gaat het te snel. Men heeft nog geen mening over de noodzaak of de juiste manier van beleid maken. De toehoorders daarentegen beweren dat de wetgeving en financiën niet het tempo bepalen, maar dat de natuur aangeeft dat het al te lang duurt. Meerdere aanwezigen uitten hun zorg over de aantasting van de natuur door het klimaat, maar ook over de maatregelen die nodig zijn voor de energietransitie in onze woonomgeving.

Men raakt onzeker door signalen in de media over verschillende aanpassingen aan woningen. Inwoners gaan aarzelen met hun keuzes en wachten dus de ontwikkelingen af. Daarnaast mist eenieder de ondersteuning bij de uitvoering van duurzaamheidsstappen, doordat bedrijven elk hun afzonderlijk programma verkopen.

De terugverdientijden van zonnepalen en warmtepompen zijn veel korter dan de levensduur. Qua kosten ben je op termijn dus altijd beter uit en de investering levert een positief rendement op. Dat wil zeggen dat de energietransitie geen kostenprobleem is, maar een financieringsprobleem.

Omwonenden van het plan Heesch-West willen wel verduurzamen maar niet op die plaats, waarop enkele raadsleden aangeven dat we samen naar een compromis moeten zoeken. Er ligt te veel nadruk op landelijk beleid dat ons een richting op stuurt, we komen eerder tot overeenstemming als we gezamenlijk als inwoners de mogelijkheden uitvoerbaar gaan maken.

Het was een avond met voldoende interactie en een levendige discussie rondom dit thema.