Column Beco: Onze nachtmerrie heet klimaatverandering

11 mei 2020 (week 20 2020)

Klimaat is het gemiddelde weer over een periode van ongeveer 30 jaar en is al vaker veranderd. Het verschil met de huidige klimaatverandering is dat deze nu door de mens wordt veroorzaakt en zich sneller dan ooit ontwikkeld. 

Deze veranderingen kunnen al deze eeuw het leven op aarde heel onaangenaam maken en grote schade toebrengen aan natuur, economie en mens. De oorzaak van de huidige klimaatverandering is de grote hoeveelheid broeikasgassen sinds de industriële revolutie. Door de uitstoot van deze broeikasgassen is de gemiddelde temperatuur op aarde sinds het midden van de negentiende eeuw met ongeveer 0,85 graden gestegen. Dat lijkt niet veel, maar toch heeft deze opwarming al tot grote veranderingen geleid zoals het smelten van het Noordpoolijs, het afsterven van het koraalrif en een toename van weersextremen. Internationaal is afgesproken dat sprake is van ‘gevaarlijke klimaatverandering’ vanaf een temperatuurstijging van twee graden. Op basis van de huidige uitstoot van broeikasgassen zijn we echter op weg naar een opwarming van vier tot zes graden binnen 80 jaar. Een dergelijke opwarming zou het leven op aarde onherkenbaar en zeer onaangenaam veranderen. Het leidt tot extreem weer en massaal uitsterven van grote delen van het planten- en dierenrijk. Op de langere termijn ook tot grote zeespiegelstijgingen door het smelten van gletsjers en ijskappen op Groenland en Antarctica. Het veranderende klimaat kan daarnaast grote gevolgen hebben voor de voedselvoorziening en de verspreiding van tropische ziektes. Naarmate de temperatuur verder stijgt wordt de kans groter dat er kantelpunten optreden waar de mens in het geheel geen grip op heeft. Als we deze gevaarlijke vormen van klimaatverandering willen voorkomen moet het roer om.

BECO werkt aan een leefbare en duurzame toekomst. Doe je ook mee?