Column Beco: Balansventilatie

25 mei 2020 (week 22 2020)

Het advies over verduurzamen van onze huizen is gebaseerd op balans. Volgens de natuurlijke wetten is er altijd een beweging van warm naar koud.

Als het buiten koud is en binnen warm, dan zal die warmte naar buiten willen vloeien om in balans te komen met de temperatuur daar. Daarom zijn we geneigd om in de winter alles goed dicht te houden, overdag ventileren we de slaapkamers, liefst niet te overdadig want we stoken niet voor de mussen! In de zomer gaat die stroming van warm naar koud veelal andersom, dan stapelt de warmte zich op in de vloeren, muren en plafonds. Dan is het dus zaak om overdag alles dicht te houden om de warmte niet op te slaan in de woning. In de nacht is extra ventilatie van koele(re) nachtlucht dan wel gewenst om de warmte uit de woning weg te spoelen. Dat gaat het beste door op begane grond niveau koele lucht toe te laten en op het hoogste punt in de woning (want warme lucht stijgt altijd op) de warmte te laten ontsnappen (nachtventilatie). Balansventilatie, waarbij er evenveel frisse lucht wordt afgezogen uit de woning dan er wordt aangevoerd, stuurt de afgezogen binnenlucht in de winter langs de ingebouwde warmtewisselaar om de warmte over te brengen naar het inblaaskanaal met frisse nieuwe buitenlucht. In de zomer (meestal van april tot oktober) is die losgekoppeld van de warmtewisselaar. Er bestaat ook lokale balansventilatie, die is in te bouwen in de woonkamer/keuken waardoor de ventilatieroosters dicht kunnen blijven, er geen warmte onnodig wegvloeit en er ook geen ongewenste koude stromingen meer binnenvloeien. Hiermee kan zo’n € 500,- aan aardgas worden bespaard.