Column Beco: Organisaties beloven met Alliantie Klimaatactie 40 procent CO2-reductie in 5 jaar

6 juli 2020 (week 28 2020)

Nederland pleit in Europa voor een CO2-reductie van 55 procent in 2030. De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie draagt hieraan bij door bedrijven en instellingen te helpen zich te committeren aan deze doelstelling. Samen werken zij aan een tussendoel van 40 procent minder CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie in 2025. Organisaties die zich aansluiten worden kosteloos begeleid.

Dankzij die deelname wordt voldaan aan wet- en regelgeving, is een organisatie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en krijgt het een streepje voor bij grote duurzame inkopers. Deelname aan de alliantie is dus goed voor het klimaat, goed voor een bedrijf en noodzakelijk voor toekomstige generaties. Als deelnemer van de Alliantie Klimaatactie start een organisatie met een globale 0-meting van de eigen CO2-voetafdruk. Met de hulp van het online vijfstappenplan naar CO2-neutraal ondernemen, het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat!’ en veel praktische tips en voorbeelden, worden bedrijven en instellingen geholpen om te besparen. Samen komen zij zo groen en toekomstbestendig de coronacrisis uit. Aan de belofte om 40 procent CO2-reductie te realiseren in de komende vijf jaar hangen veel voordelen. Het helpt organisaties te voldoen aan de Wet Milieubeheer voor energiebesparing. Het biedt verder kansen om fors en met korte terugverdientijden te besparen op energieverbruik. Het geeft bovendien concreet invulling aan het verantwoordelijkheidsgevoel: de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn zichtbaar en hebben nu al invloed op de toekomst van onze kinderen. En tenslotte onderscheidt een organisatie zich positief in de markt, en dat loont bij het duurzame inkoopgedrag van overheden en multinationals.

Ga naar www.klimaatplein.com/alliantie-klimaatactie-40-procent-co2-reductie-bedrijf-en-instelling-in-5-jaar en neem deel.